Dosya: Nicolas Calas’ın şiiri ve sanatı

şerhh’in 5.sayısında Dilek Özkan’ın Lena Hoff ile yaptığı söyleşi Nicolas Calas’ın sanat anlayışını  ele alıyor.

“Milli tanımlamaları ve genellemeleri reddeden entelektüel bir sürgün olarak Calas’ın ötekiliği, onu hem Yunanistan’da hem de Yunanistan dışında yaşayan Yunanlıların toplumsal değerlerini gözlemlemek ve eleştirmek için ideal kişi yapmıştır. Bir öteki olarak hissettiği eleştirel mesafe, keskin ve acımasız hicivlerinde oldukça belirgin olmakla birlikte gözlemlerinin kendine özgü serinkanlılığını ve sahip olduğu oldukça özgün şiirsel ifade şeklini de ortaya koymaktadır. Kendine dönük şiirlerinde belleğini kullanmış olması, geçmişe dönme arzusu ya da nostaljiden ziyade daha önce yazdığı şiirlerinin belirleyici özelliği olan ve daha sonraki şiirlerinde de sürdürdüğü devrimci etiği akla getirmeyi amaçlamaktadır.”