Nazan Maksudyan : “Ancak itiraf, suçluyu masum kılmaz”

şerhh’in 5.sayısında Nazan Maksudyan Franz Werfel’de suçluluk ve hafıza kavramlarını tartışıyor.

“Werfel’in diğer eserlerinde olduğu gibi Musa Dağ’da Kırk Gün’deki en büyük başarısı şunu söyleyebilmesidir: Soykırım gibi korkunç ve insanlık-dışı (!) bir emri verebilenler ve uygulayanlar şeytan filan değil, onlar da sizin benim gibi insan. Hitler de dışarıdan baktığınızda canavar gibi görünmeyebilir, ancak esas korkmamız gereken herhangi bir insanın yapabilecekleridir.”