5. Sayıda: Edebiyat eleştirisi ve Türkiye’de eleştirinin pedagojisi üzerine bir soruşturma

şerhh’in 5. sayısında Emre Koyuncu’nun hazırladığı, edebiyat eleştirisinin gücü ve sorumlukları ile Türk edebiyatı bölümlerinin edebiyat eleştirisi ile olan ilişkisini konu alan soruşturmaya, Savaş Kılıç, Mehmet Fatih Uslu, Seval Şahin, Erol Köroğlu ve Handan İnci katıldı.

Handan İnci : “Eleştiri beni ele aldığı metni tekrar okumaya, üzerinde yeniden düşünmeye yönlendirmiyorsa boşuna bir çabadır. Güçlü bir edebiyat eleştirisi konuşmaya çalıştığı metinle güreşir. Edebiyat eleştirmeninin ayırıcı bir özelliği vardır. Bir edebiyat metniyle uğraşmak resim, müzik, sinema eleştirisi yapmaya benzemez. Edebiyat eleştirmeni inceleme nesnesiyle aynı aracı kullanmaktadır. Dil, edebi metin gibi eleştirinin de ifade aracıdır. Eleştiri, bir dil dünyasını çözümlerken başka bir dil dünyası inşa eder. Üstelik bu yeni dünyanın öncekini (incelediği metni) aşması, çoğaltması, yorumlaması, yani onun üzerine çıkması beklenir. Elbette edebi anlamda değil burada sözünü ettiğim “aşma” hali. Zayıf bir metin üzerinde de güçlü eleştiri yapılabilir. Eleştiri kendi türünün ölçütleri içinde metni alt etmelidir. Ancak böylece alana katkı yapan, çözümleyici (metni), çoğaltıcı (anlamı) ve besleyici (okuru) bir eleştiriden söz edebiliriz. Kısacası güçlü bir edebiyat eleştirisi bana göre incelediği metni yeniden üreten eleştiridir.”