5. Sayıda: Nicolas Calas: Sürrealizmin Meydan Okuması Kitabını Okumak

şerhh’in 5. sayısında Nicolas Calas’ın şiiri ve sanatını ele alan dosyanın editörlüğünü de üstlenen Dilek Özkan, Calas üzerine çalışmalarıyla tanınan Lena Hoff’un İngilizcede Calas üzerine yayımladığı Nicolas Calas and the Challenge of Surrealism kitabını ele alıyor.

“Lena Hoff’un çalışması, bir yandan kronolojik ilerleyen biyografik bir araştırmayı sunarken diğer yandan sürrealist hareketin Atina, Paris ve New York ekseninde 1930’lardan 1980’lere seyrine tanıklık etme şansı veriyor. Elbette böyle bir biyografik çalışma, Nicolas Calas gibi çok yönlü ama aynı zamanda yaşadığı dönemin kültürel ve politik hayatını yakından takip eden ve o döneme yazılarıyla, şiirleriyle, eleştirileriyle dahil olan bir düşünürü konu alınca biyografinin bilinen kalıplarının dışında bir eser ortaya çıkmış oluyor. Hoff’un bunu başarmasında Calas’ın düşünce dünyasına bu kadar yakından girmesinin de etkisi olmalı. Bunu da kişisel arşivi üzerindeki çalışmasının yanı sıra, pek çok farklı alanda yapmış olduğu araştırmalarla ve okumalarla sağladığını, oluşturduğu tarihsel bağlamdan anlıyoruz.”