5. Sayıda: René Girard’da Romanın İşlevi

şerhh’in 5. sayısında Sanem Su Avcı, René Girard’ın Romantik Yalan ve Romansal Hakikat kitabına odaklandığı yazısında, Girard’ın mimetik arzu kavramı aracılığıyla Flaubert, Proust, Dostoyevski gibi modern yazarların eserlerini tartıştığı kitabını inceliyor.

“Edebiyat eleştirisi, edebiyatta hakikat aramak değildir. Edebiyat hakikati yansıtmaz, hakikat edebiyatın dışında bir yerlerde bulunan ve onun aracılığıyla kendini gösteren bir şey değildir. Edebiyata buradan yaklaşmak birbirinden güzel, birbirinden etkileyici yapıtları “düzler”, onları birbirinin derece farkları hâline getirir ve edebî zihni kısırlaştırır. Hakikat arayan eleştiri, onunla karşılaşan yazarın ellerini kırar. Çünkü yazar da bu pisliğin içindedir, kimseye hakikat verecek durumda değildir, birtakım dürtülerden dolayı kendini yazmak zorunda hisseden bir zavallıdır sadece.”