7. sayı

şerhh dergi, her sayısında olduğu gibi bu yeni sayısında da yeni fikirlerin, dosyaların, yazıların üretimi için gayret ediyor. Kültürel ve siyasal alanın iyice daraldığı bir dönemde şiire, edebiyat eleştirisine, en genel anlamıyla eleştirel düşünceye yer açmaya çalışıyor, bunların öneminde ısrar ediyoruz. şerhh’in yeni sayısının şairleri: Mihrap Aydın, Tan Babür, Enis Akın, Kadir Sevinç, İnanç Avadit, Alara Çakmakçı, Şakir Özüdoğru, Serhat Sarı, Cihat Duman ve Ece Eldek. Şairin Seyir Defteri’nde ise Baran Çaçan’ı ağırlıyoruz. Şairin şerhh dergiye özel fotoğraflarını çeken Senem Sinem’e teşekkür ederiz.

Soruşturma bölümünde Osman Şişman, mimarlık ve iktidar arasındaki ilişkiyi hem güncel hem teorik bir arka planla ortaya koyan bir soruşturma hazırladı. İki soruluk bu soruşturmaya Can Gündüz, Kenan Güvenç, Pelin Tan ve Levent Şentürk katıldı. Eren Barış, Türkiye’de ve yurt dışında iz bırakmış birçok filmi kurgulamış emektar bir belgesel sinemacı ve ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (GİSAM) verdiği teorik/pratik sinema dersleriyle birçok akademisyenin, sanatçının hocası olan, ancak bugünlerde emekli olmaya hazırlanan Thomas Balkenhol üzerine bir dosya hazırladı. Bu dosya kapsamında şerhh derginin editörlerinden Eren Barış ve Emre Koyuncu, Thomas Balkenhol ile sinemaya bakışına ve Türkiye’deki tecrübelerine ilişkin arşivlik bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu söyleşinin deşifresi için web editörümüz Ezgi Bilgin’e, şerhh dergiye özel Thomas Balkenhol’un fotoğraflarını çeken Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyesi’nden Oğuz Karakütük’e teşekkür ederiz. Hakan Topal, ODTÜ-GİSAM örneğinden yola çıkarak kurumların inşası/iflası tartışmalarından Thomas Balkenhol ile dostluğuna uzanan bir yazı kaleme aldı. Bilge Demirtaş ise yazısında ODTÜ’deki öğrencilik ve GİSAM’daki asistanlık yıllarında Balkenhol’un kendisinde bıraktığı izlere yoğunlaştı.Bu dosyada ayrıca Thomas Balkenhol’un gözden geçirerek yeniden yayımladığımız “Unutmamak-Affetmek” ve ilk defa okuyucuyla buluşacak “Kısa Film Kurgusu Rehberi” başlıklı iki yazısı bulunuyor.

7. sayımızın bir diğer dosya konusu geçen yıl kaybettiğimiz John Berger oldu. şerhh’in editörlerinden Alper Göbel’in hazırladığı bu dosyanın ilk yazısında E. Osman Erden, Picasso’nun Başarısı ve Başarısızlığı kitabını Berger’ın İngiliz sol sanat yazarları geleneği etkisindeki sanat eleştirmenliği yılları çerçevesinde inceliyor. Dosyanın ikinci yazısında Sabri Gürses hem Berger’ın Yedinci Adam ve Görme Biçimleri metinlerini karşılaştırıyor hem de bugün Görme Biçimleri’nin nasıl alımlanması gerektiğinin üzerinde düşünüyor. Gaye Çankaya Eksen ise Bento’nun Eskiz Defteri adlı kitabına odaklanan yazısında, Berger’ın Avrupalı aydın sorumluluğuna ve Spinoza düşüncesi ile temas noktalarına eğiliyor. Dosyada yer alan John Berger illüstrasyonu için Elif Yıldız’a müteşekkiriz.

şerhh’in dosya dışı bağımsız yazılarında Nazan Maksudyan, Zaven Biberyan romanlarından yola çıkarak Ermenilere yönelik süregelen şiddeti ele alıyor. Soykırım sonrası toplumsal yapıda Türkiyeli Ermenilerin aile içi ilişkilerini, kuşaklar arası çatışmalarını ve travmalarını ustalıkla işliyor. Hera Büyüktaşçıyan, köklerden nehirlere uzanan Hindistan yolculuğunda üç farklı diyara uğruyor; Amritsar, Chandigarh ve Kolkata’da sömürgeciliğin, sınırların, mübadelelerin tarihine inat yaşamın, direncin varlığını gerçek ile rüya arasında bir dille anlatıyor. Ekin Can Göksoy odağına şehrengizleri aldığı yazısında tıpkı şehrengizler gibi şehrengiz tahlillerinin de ait oldukları dönemin kültürel iklimine ilişkin önemli ipuçları sunduğunu savunuyor. şerhh’in kadrolu yazarlarından Cassis Cotton bu sayıda, İbrahim’in İshak’ı kurban etme hikâyesini konu alan, henüz çekilmemiş bir filmin tretmanıyla çıkıyor karşımıza. Bihter Sabanoğlu ise Odysseia’nın 2017 yılında yayımlanan Emily Wilson imzalı çevirisinden hareketle kitabın İngilizce ve Türkçe çevirilerini karşılaştırıyor; kadın çevirmenlerin sözcük seçimleri aracılığıyla çeviri faaliyetinin politik boyutlarına değiniyor. Aslan Erdem, Füruzan’ın Berlin’in Nar Çiçeği adlı romanına odaklanan denemesinde, kitapta yankılanan göçmen deneyimlerine, hikâyelerine mercek tutuyor. Seçil Yersel, başka bir versiyonu daha önce bir yerleştirmesine eşlik etmiş olan “Somni” başlıklı yazısında, ilk bakışta son derece ilgisiz görünen bir grup nesnenin yaptığı çağrışımları takip ederek iç içe geçmiş hikâyelere açılıyor. Kaan Kurt, Edip Cansever’in bir şiir eleştirmeni olarak portresini çiziyor ve Cansever’in şiir eleştirisinden yola çıkarak Cansever’in kendi şiirlerine bakabileceğimiz yeni bir perspektif öneriyor. Emre Koyuncu çizgi filmlerdeki hayvan karakterlerini ve insan-hayvan ilişkilerini incelediği yazısında Wile E. Coyote’yi Nietzscheci anlamda etkin bir varoluşun örneği olarak yorumluyor.

Külliyat’ta Nazilerin hem yükselişine hem de kısmen iktidarına tanıklık etmiş olan muhalif yazar Kurt Tucholsky’nin “Hiciv Nedir?” yazısını yayımlıyoruz. Bu yazıyı şerhh’e öneren Thomas Balkenhol’a ve yazıyı Almancadan tercüme eden Emre Keser’e teşekkür ederiz.

şerhh playlist (vol. VII), ise bu sayıyı hazırlarken kulak kesildiğimiz müziklerden ve ritimlerden oluşuyor. İlgili sayfadaki karekodu kullanarak ya da şu link aracılığıyla playlisti dinleyebilirsiniz: https://goo.gl/vTyBZg

Dergide yer alan bazı ilanlar, gönül ve fikir yakınlığı kurduğumuz çalışmalarla dayanışmamızın nişanıdır. Depo İstanbul’dan Asena Günal ve Aslı Çetinkaya’ya, derginin görsel tasarımını yapan Ece Eldek’e ve ilk sayımızdan bugüne derginin serüvenine ortak olan, içeriğinden dağıtımına emek veren herkese ve tüm okurlarımıza teşekkür ederiz.

 

 

Eren Barış, Emre Koyuncu, Alper Göbel

Ankara-Columbus, 2018